Förtroendevalda i Norrköpings kommun

Eva-Britt Sjöberg (KD)

Kontaktinformation

Telefon:
0767-62 03 53 (mobil)

E-post:
evabritt.sjoberg@norrkoping.se

Bild på Eva-Britt Sjöberg

Uppdrag (14 st)

OrganisationUppdragPeriod
Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden (tillika arbetslöshetsnämnd) Ordförande 2019-01-01 - 2022-12-31
Beredning för Näringslivspolitiska arbetsmarknadsfrågor Ledamöter 2019-01-01 - 2022-12-31
Ernst och Hilma Fredgas stiftelse Ledamöter 2019-05-06 - 2022-12-31
Fonden för det civila samhällets integrationsinsatser i Norrköping och i flyktingsituationen, styrgrupp för Ledamöter 2019-01-07 - 2022-12-31
Integration, samverkansgruppen för Ordförande 2019-01-07 - 2022-12-31
Kommunalråd Kommunalråd 2018-10-15 - 2022-10-14
Kommunfullmäktige Ledamöter 2018-10-15 - 2022-10-14
Kommunstyrelsen (tillika krisledningsnämnd) Ledamöter 2018-10-15 - 2022-10-14
Norrköpings Rådhus AB för tiden från ordinarie bolagsstämma 2019 till dess motsvarande stämma 2023 har hållits Suppleant 2019-05-01 - 2023-04-30
Personalutskottet Ledamöter 2018-11-05 - 2022-10-14
Skill Scandinavia AB, bolagsstämma Ombud 2019-01-01 - 2019-12-31
Sociala investeringsfonden, referensgrupp för Ledamöter 2019-01-07 - 2022-12-31
Östgöta Coop Center, bolagsstämma med Ombud 2019-01-01 - 2019-12-31
Östsvenska Yrkeshögskolan AB, bolagsstämma med, Ombud 2019-01-01 - 2019-12-31