Förtroendevalda i Norrköpings kommun

Mia Sköld (MP)

Kontaktinformation

Telefon:
0702-50 93 28 (mobil)

E-post:
mia.skold@norrkoping.se

Bild på Mia Sköld

Uppdrag (5 st)

OrganisationUppdragPeriod
Beredning för områdes- och landsbygdsfrågor Ledamöter 2019-01-01 - 2022-12-31
Kommunfullmäktige Ledamöter 2018-10-15 - 2022-10-14
Kommunstyrelsen (tillika krisledningsnämnd) Ersättare 2018-10-15 - 2022-10-14
Norrköping Norrevo Fastigheter AB Suppleant 2019-05-01 - 2023-04-30
Oppositionsråd Oppositionsråd 2018-10-15 - 2022-10-14