Förtroendevalda i Norrköpings kommun

Anne Vilu (L)

Uppdrag (1 st)

OrganisationUppdragPeriod
Norrköping Airport AB, (för tiden från ordinarie bolagsstämma 2019 till dess motsvarande stämma 2023 har hållits) Suppleant 2019-05-27 - 2023-04-30