Förtroendevalda i Norrköpings kommun

Klas Corbelius (S)

Kontaktinformation

Postadress:
Bäckgatan 30 lgh 1203 603 47 Norrköping
(bostad)

Uppdrag (5 st)

OrganisationUppdragPeriod
East Sweden Bryssel AB (för tiden från ordinarie bolagsstämma 2019 till dess motsvarande stämma 2023 har hållits) vilande Lekmannarevisor 2019-05-01 - 2023-04-30
Kommunens revisorer NY Revisor 2018-10-15 - 2023-04-30
Norrköping Norrevo Fastigheter AB Lekmannarevisor 2019-05-01 - 2023-04-30
Norrköping Parkering AB (från och med ordinarie bolagsstämma 2019 och fram till och med ordinarie bolagsstämma 2023 har hållits) Lekmannarevisor 2019-05-01 - 2023-04-30
Upplev Norrköping AB för tiden från ordinarie bolagsstämma 2019 till dess motsvarande stämma 2023 har hållits Lekmannarevisor 2019-05-01 - 2023-04-30