Förtroendevalda i Norrköpings kommun

Magnus Cato (S)

Kontaktinformation

Telefon:
010-601 13 33 (mobil)

E-post:
magnus.cato@byggnads.se

Bild på Magnus Cato

Uppdrag (9 st)

OrganisationUppdragPeriod
Kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra Götaland Ledamöter 2019-01-01 - 2022-12-31
Kommunfullmäktige Ledamöter 2018-10-15 - 2022-10-14
Kommunstyrelsen (tillika krisledningsnämnd) Ledamöter 2018-10-15 - 2022-10-14
Motala Ströms vattenvårdsförbund, bolagsstämma med Ombud 2019-01-01 - 2019-12-31
Motala ströms vattenvårdsförbund, årsstämma med Ombud 2019-01-01 - 2022-12-31
Norrköpings Rådhus AB för tiden från ordinarie bolagsstämma 2019 till dess motsvarande stämma 2023 har hållits Ledamöter 2019-05-01 - 2023-04-30
Norrköpings Rådhus AB, bolagsstämma med Ombud 2019-01-01 - 2019-12-31
Nyköping-Östgötalänken AB, Bolagsstämma Ombud 2019-01-01 - 2019-12-31
Personalutskottet Ordförande 2018-11-05 - 2022-10-14