Förtroendevalda i Norrköpings kommun

Kikki Liljeblad (S)

Kontaktinformation

Telefon:
070 - 628 59 28 (mobil)

E-post:
kikki.liljeblad@norrkoping.se

Bild på Kikki Liljeblad

Uppdrag (6 st)

OrganisationUppdragPeriod
Kommunalråd Kommunalråd 2018-10-15 - 2022-10-14
Kommunfullmäktige Ledamöter 2018-10-15 - 2022-10-14
Kommuninvest ekonomisk förening, bolagsstämma med Ombud 2019-01-01 - 2019-12-31
Kommunstyrelsen (tillika krisledningsnämnd) 1:e vice ordförande 2018-10-15 - 2022-10-14
Sociala investeringsfonden, referensgrupp för Ordförande 2019-01-07 - 2022-12-31
Utbildningsnämnden Ordförande 2019-01-01 - 2022-12-31