Förtroendevalda i Norrköpings kommun

Mats Alenljung (SAKNAS)

Uppdrag (1 st)

OrganisationUppdragPeriod
Samhällsplaneringsnämnden Personalföreträdare, ordinarie 2019-01-01 - 2022-12-31