Förtroendevalda i Norrköpings kommun

Reidar Svedahl (L)

Kontaktinformation

Telefon:
0725 - 83 69 69 (mobil)

E-post:
reidar.svedahl@norrkoping.se

Bild på Reidar Svedahl

Uppdrag (7 st)

OrganisationUppdragPeriod
Beredning för Näringslivspolitiska arbetsmarknadsfrågor Ordförande 2019-01-01 - 2022-12-31
Försvarsmaktsråd Östergötland Ersättare 2019-01-01 - 2022-12-31
Kommunalråd Kommunalråd 2018-10-15 - 2022-10-14
Kommunfullmäktige Ledamöter 2018-10-15 - 2022-10-14
Kommunstyrelsen (tillika krisledningsnämnd) Ledamöter 2018-10-15 - 2022-10-14
Norrköpings Rådhus AB för tiden från ordinarie bolagsstämma 2019 till dess motsvarande stämma 2023 har hållits Suppleant 2019-05-01 - 2023-04-30
Samhällsplaneringsnämnden Ordförande 2019-01-01 - 2022-12-31