Förtroendevalda i Norrköpings kommun

Niklas Landstedt (S)

Kontaktinformation

Telefon:
0706-17 18 28 (mobil)

E-post:
niklas.landstedt@byggnads.se

Uppdrag (5 st)

OrganisationUppdragPeriod
Gode män enligt fastighetsbildningslagen Godemän 2019-01-01 - 2022-12-31
Kommunfullmäktige Ersättare 2018-10-15 - 2022-10-14
Norra Staden Fastighetsutveckling i Norrköping AB Suppleant 2019-05-01 - 2023-04-30
Näringslivsfastigheter i Norrköping AB Suppleant 2019-05-01 - 2023-04-30
Socialnämnden Ersättare 2019-01-01 - 2022-12-31