Förtroendevalda i Norrköpings kommun

Gunnar Asserhed (L)

Kontaktinformation

Telefon:
0708-43 06 28 (mobil)

E-post:
gunnar.asserhed@gmail.com

Bild på Gunnar Asserhed

Uppdrag (3 st)

OrganisationUppdragPeriod
Integration, samverkansgruppen för Ledamöter 2019-01-07 - 2022-12-31
Rådet för funktionshinderfrågor i Norrköpings kommun Ersättare 2019-01-01 - 2022-12-31
Överförmyndarnämnden Ersättare 2019-01-01 - 2022-12-31