Förtroendevalda i Norrköpings kommun

Krister Jansson (M)

Kontaktinformation

E-post:
kj.jgroup@telia.com

Uppdrag (2 st)

OrganisationUppdragPeriod
Norrköping Airport AB, (för tiden från ordinarie bolagsstämma 2019 till dess motsvarande stämma 2023 har hållits) Suppleant 2019-05-01 - 2023-04-30
Samhällsplaneringsnämnden Ersättare 2019-01-01 - 2022-12-31