Förtroendevalda i Norrköpings kommun

Caroline Larsson (SAKNAS)

Uppdrag (1 st)

OrganisationUppdragPeriod
East Sweden Bryssel AB (för tiden från ordinarie bolagsstämma 2019 till dess motsvarande stämma 2023 har hållits) vilande Ledamöter 2019-05-01 - 2023-04-30